[email protected]
01 722 40 00

Helios TBLUS

Podjetje Helios TBLUS d.o.o. s sedežem v Količevem v Domžalah zaposluje približno 850 sodelavcev. Ustanovljeno je bilo leta 1924, danes pa s proizvodnimi enotami deluje na treh lokacijah: v Količevem, v Preski in v Črnučah. Helios TBLUS (tovarna barv, lakov in umetnih smol) predstavlja evropski center za razvoj skupine KANSAI HELIOS in je tudi največje podjetje v Skupini.

2017

2017

Kansai Paint, eden od vodilnih proizvajalcev barv in premazov na svetu, postane nov nov strateški lastnik podjetja Helios.

Kansai Paint, eden od vodilnih proizvajalcev barv in premazov na svetu, postane nov nov strateški lastnik podjetja Helios.

2014

2014

Podjetje Helios dobi novega strateškega partnerja in večinskega delničarja, avstrijski Ring holding.

Podjetje Helios dobi novega strateškega partnerja in večinskega delničarja, avstrijski Ring holding.

2009

2009

Helios se pridruži Programu odgovornega ravnanja (POR), uspešno pa zasleduje tudi izvajanje ISO standardov s področja vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

Helios se pridruži Programu odgovornega ravnanja (POR), uspešno pa zasleduje tudi izvajanje ISO standardov s področja vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

2004 – 2008

2004 – 2008

Nadaljujejo se izvajanja obstoječih projektov, na Količevem pa se zaključi posodobitev obrata pigmentiranih premazov, gradnja sodobnega skladišča in rekonstrukcija proizvodnih linij. V letu 2007 podjetje pridobi certifikat Družini prijazno podjetje.

Nadaljujejo se izvajanja obstoječih projektov, na Količevem pa se zaključi posodobitev obrata pigmentiranih premazov, gradnja sodobnega skladišča in rekonstrukcija proizvodnih linij. V letu 2007 podjetje pridobi certifikat Družini prijazno podjetje.

1999 – 2003

1999 – 2003

Obdobje zaznamujejo predvsem strukturne spremembe, investicije v razvoj ter številni strateški projekti. Obrat umetnih smol je postal bogatejši za nov reaktor, pomembni novi investiciji v tem času pa sta bili izgradnja proizvodnih kapacitet za izdelavo cestnih premazov ter izgradnja novega obrata gradbenih premazov, skupaj s skladiščnimi kapacitetami.

Obdobje zaznamujejo predvsem strukturne spremembe, investicije v razvoj ter številni strateški projekti. Obrat umetnih smol je postal bogatejši za nov reaktor, pomembni novi investiciji v tem času pa sta bili izgradnja proizvodnih kapacitet za izdelavo cestnih premazov ter izgradnja novega obrata gradbenih premazov, skupaj s skladiščnimi kapacitetami.

1995 – 1998

1995 – 1998

Leta 1995 je bila ustanovljena blagovna znamka premazov za zidne površine, HELIOS SPEKTRA. Leta 1998 je bil skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ustanovljen Heliosov ekološki sklad, namenjen izvajanju projektov čiščenja kraških jam in oživljanju krajevnih vodnjakov po Sloveniji.

Leta 1995 je bila ustanovljena blagovna znamka premazov za zidne površine, HELIOS SPEKTRA. Leta 1998 je bil skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ustanovljen Heliosov ekološki sklad (1998), namenjen izvajanju projektov čiščenja kraških jam in oživljanju krajevnih vodnjakov po Sloveniji.

1991 – 1994

1991 – 1994

V ospredju so vlaganja v obnovitev proizvodnih in skladiščnih kapacitet, širitev prodaje na nove trge ter ustanavljanja predstavništev in podjetij v tujini. Uvedena je bila nova blagovna znamka premazov za les, HELIOS BORI. Leta 1991 začne delovati Center požarne varnosti, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju preventive in izvajanja intervencij ob požarih in drugih nesrečah v širšem okolju.

V ospredju so vlaganja v obnovitev proizvodnih in skladiščnih kapacitet, širitev prodaje na nove trge ter ustanavljanja predstavništev in podjetij v tujini. Uvedena je bila nova blagovna znamka premazov za les, HELIOS BORI. Leta 1991 začne delovati Center požarne varnosti, ki predstavlja pomembno pridobitev na področju preventive in izvajanja intervencij ob požarih in drugih nesrečah v širšem okolju.

1979 – 1981

1979 – 1981

Helios je uspešno prodiral na tuje trge, delež izvoza je znašal že več kot 60% celotne proizvodnje. V tem obdobju je bil izgrajen moderen razvojni center.

Helios je uspešno prodiral na tuje trge, delež izvoza je znašal že več kot 60% celotne proizvodnje. V tem obdobju je bil izgrajen moderen razvojni center.

1970 – 1976

1970 – 1976

V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil glavni poudarek na izgradnji proizvodne infrastrukture obrata umetnih smol. Izgradnja sodobnega proizvodnega obrata umetnih smol je posledično omogočila izgradnjo objekta za proizvodnjo pigmentnih premazov. Ustanovljena je danes prepoznavna znamka avtoreparaturnih premazov, Mobihel.

V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil glavni poudarek na izgradnji proizvodne infrastrukture obrata umetnih smol. Izgradnja sodobnega proizvodnega obrata umetnih smol je posledično omogočila izgradnjo objekta za proizvodnjo pigmentnih premazov. Ustanovljena je danes prepoznavna znamka avtoreparaturnih premazov, Mobihel.

1959

1959

Helios Tovarna barv in lakov se združi s Kemično tovarno Domžale v ZKI (Združena kemična industrija Domžale) s samostojnima obratoma Količevo in Domžale. Desetletje kasneje (1969) se ZKI preimenuje v HELIOS, Kemična industrija Domžale.

Helios Tovarna barv in lakov se združi s Kemično tovarno Domžale v ZKI (Združena kemična industrija Domžale) s samostojnima obratoma Količevo in Domžale. Desetletje kasneje (1969) se ZKI preimenuje v HELIOS, Kemična industrija Domžale.

1954

1954

Tovarna lakov (prej Marx) Domžale se preimenuje v Helios, Tovarna lakov Domžale.

Tovarna lakov (prej Marx) Domžale se preimenuje v Helios, Tovarna lakov Domžale.

1945

1945

Po letu 1945 je podjetje doživelo vrsto organizacijskih sprememb. Najprej je delovalo kot državno podjetje, leta 1949 je bilo z odločbo vlade priključeno tovarni COLOR Medvode, leta 1952 je pa postalo samostojno podjetje z imenom Tovarna lakov (prej Marx) Domžale.

Po letu 1945 je podjetje doživelo vrsto organizacijskih sprememb. Najprej je delovalo kot državno podjetje, leta 1949 je bilo z odločbo vlade priključeno tovarni COLOR Medvode, leta 1952 je pa postalo samostojno podjetje z imenom Tovarna lakov (prej Marx) Domžale.

1939

1939

Podjetje je imelo 22 zaposlenih in je proizvedlo okrog 220 ton različnih izdelkov. Tovarna, ki je z manjšo zmogljivostjo obratovala tudi med drugo svetovno vojno, je imela svoj laboratorij.

Podjetje je imelo 22 zaposlenih in je proizvedlo okrog 220 ton različnih izdelkov. Tovarna, ki je z manjšo zmogljivostjo obratovala tudi med drugo svetovno vojno, je imela svoj laboratorij.

1936

1936

Večino proizvodnje so predstavljali laki za avtomobile, oljne barve, emajli in parketna loščila. Med številnimi izdelki je bil že takrat najbolj znana blagovna znamka HELIOS TESSAROL, ki je še danes sinonim za pokrivne premaze za les in kovino.

Večino proizvodnje so predstavljali laki za avtomobile, oljne barve, emajli in parketna loščila. Med številnimi izdelki je bil že takrat najbolj znana blagovna znamka HELIOS TESSAROL, ki je še danes sinonim za pokrivne premaze za les in kovino.

1924

1924

Začetki podjetja segajo v leto 1924, ko je bila ustanovljena delniška družba Ljudevit Marx, Tovarna lakov Domžale. V družbi so začeli na napreden, industrijski način izdelovati barve in lake, najprej za domače, nato pa tudi za tuje trge.

Začetki podjetja segajo v leto 1924, ko je bila ustanovljena delniška družba Ljudevit Marx, Tovarna lakov Domžale. V družbi so začeli na napreden, industrijski način izdelovati barve in lake, najprej za domače, nato pa tudi za tuje trge.