[email protected]
01 722 40 00

Podnebje in okolje

Predanost našemu okolju se tesno prepleta s temeljnimi načeli podjetja Helios TBLUS. Prizadevamo si ravnati odgovorno do narave in podnebja skozi našo celotno vrednostno verigo. Podnebne spremembe naslavljamo s poslovnim modelom, ki bo zmanjšal naš vpliv na okolje.

V skupini KANSAI HELIOS prisegamo na zeleno

Prizadevamo si izboljšati našo okoljsko učinkovitost in vzpostaviti prihodnost brez ogljikovih emisij.

 

V sklopu iniciative »We turn it green« (Prisegamo na zeleno) se od leta 2020 dalje osredotočamo na oprijemljive zelene ukrepe na štirih prednostnih področjih:

1_WeTurnItGreen_825x550
Ljudje

Prizadevamo si za odgovorno ravnanje v smeri varovanja okolja in podnebja tekom naših vsakodnevnih opravil na vseh področjih našega delovanja. Vse naše deležnike spodbujamo k odgovornem ravnanju v smeri zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.

Nabava

Z rešitvami, ki jih je mogoče reciklirati ter obnovljivimi viri energije zmanjšujemo negativne vplive surovin. Naše sodelovanje z dobavitelji temelji na trajnostnih merilih in okoljskih zahtevah.

Izdelki

Z našimi izdelki in rešitvami ustvarjamo vrednost za naše stranke ter pozitivno vplivamo na okolje. Nove premaze in rešitve razvijamo tudi z namenom, da bi zmanjšali porabo vseh vrst virov in ogljični odtis produktov. Hkrati našim kupcem pomagamo izboljšati njihove procese z vidika podaljšanja obstojnosti premaza oziroma splošne optimizacije procesov.

Proizvodnja

Pospešujemo naše ukrepe za učinkovitejše obratovanje, odgovorno ravnamo z viri in materiali ter zmanjšujemo emisije, količine odpadkov in vse druge škodljive vplive.

Ljudje

Prizadevamo si za odgovorno ravnanje v smeri varovanja okolja in podnebja tekom naših vsakodnevnih opravil na vseh področjih našega delovanja. Vse naše deležnike spodbujamo k odgovornem ravnanju v smeri zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.

Nabava

Z rešitvami, ki jih je mogoče reciklirati ter obnovljivimi viri energije zmanjšujemo negativne vplive surovin. Naše sodelovanje z dobavitelji temelji na trajnostnih merilih in okoljskih zahtevah.

Izdelki

Z našimi izdelki in rešitvami ustvarjamo vrednost za naše stranke ter pozitivno vplivamo na okolje. Nove premaze in rešitve razvijamo tudi z namenom, da bi zmanjšali porabo vseh vrst virov in ogljični odtis produktov. Hkrati našim kupcem pomagamo izboljšati njihove procese z vidika podaljšanja obstojnosti premaza oziroma splošne optimizacije procesov.

Proizvodnja

Pospešujemo naše ukrepe za učinkovitejše obratovanje, odgovorno ravnamo z viri in materiali ter zmanjšujemo emisije, količine odpadkov in vse druge škodljive vplive.

Certifikat ISCC PLUS

ISCC Plus (Mednarodni sistem za trajnostni razvoj in certificiranje ogljika) je prostovoljna shema certificiranja, ki je v skladu z zahtevami direktive EU o obnovljivi energiji in omogoča sledljivost do trajnostnega vira. Za pridobitev certifikata je zaslužna poslovna enota smol, Helios Resins, ki tako ponuja več izdelkov iz trajnostnih surovin, certificiranih prek celotne vrednostne verige prav do izvora.

Certifikat EcoVadis

S ponosom sporočamo, da smo prejeli srebrno priznanje za družbeno odgovornost EcoVadis. Ta rezultat nas uvršča med 25 odstotkov najboljših podjetij, ki sodelujejo v izzivu tega ocenjevanja. Pridobljena ocena je zelo pomembna za naše obstoječe in prihodnje poslovanje ter uspešno partnerstvo z dobavitelji, saj nam omogoča izpolnjevanje prihodnjih zahtev že danes.

 

EcoVadis je analiziral 21 vidikov našega podjetja, razdeljenih na štiri sklope: okolje, delo in človekove pravice, etika ter trajnostna nabava. Pridobljena ocena odraža kakovost našega sistema upravljanja družbene odgovornosti v času ocenjevanja.

Program odgovornega ravnanja

V okviru Programa odgovornega ravnanja (POR) smo se kot podjetje, ki deluje v kemični industriji, prostovoljno zavezali k nadstandardno skrbnem ravnanju in izboljšavam na področju varovanja zdravja, varnosti pri delu ter varstva okolja. Našo zavezanost k trajnostnemu razvoju je prepoznala tudi GZS-Združenje kemijske industrije, ki nam je za leto 2022 podelila pravico do uporabe logotipa POR. Kot člani POR stremimo k uresničevanju skupne, globalne vizije, kot je opredeljena v »Svetovni listini za odgovorno ravnanje«, ter posvečamo posebno pozornost trajnostnemu razvoju in skrbništvu nad proizvodi.

Certifikat sistema ravnanja z okoljem

Certifikat sistema ravnanja z okoljem, ISO 14001, izkazuje skladnost podjetja z okoljsko zakonodajo in potrjuje naša prizadevanja do odgovornega ravnanja z okoljem, predvsem na področjih učinkovitejše rabe virov, zmanjševanja količine odpadkov in emisij . Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem nas spodbuja k nenehnim izboljšavam ter nadgradnjam obstoječih procesov.

Okolju prijazni izdelki

Sledimo evropski in globalni zakonodaji, ki zahteva uvedbo čistejših in okolju prijaznih tehnologij. Pri razvijanju novih naprednih izdelkov smo predani načelom trajnostnega razvoja, kot je zmanjševanje porabe energije in vpliva na okolje. Na področju dekorativnih premazov trend razvoja barv narekuje izdelke s čim manjšo vsebnostjo človeku in okolju škodljivih snovi.

Obnovljivi viri energije

Marca leta 2021 je na lokaciji podjetja v Preski začela obratovati prva sončna elektrarna, v začetku leta 2022 smo postavili še eno sončno elektrarno v Količevem v Domžalah in dodali še eno aprila 2023. Zadnja sončna elektrarna je bila nameščena v Preski in je začela obratovati septembra 2023. V podjetju imamo tako štiri delujoče sončne elektrarne. Sončne elektrarne s sončnimi kolektorji, ki spadajo med najsodobnejše in najmočnejše, za Helios TBLUS predstavljajo pomemben del prizadevanj za trajnostni razvoj in zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetja.

Helios TBLUS in E‑mobilnost

V podjetju Helios TBLUS se zavedamo, da uporaba obnovljivih virov energije pomembno prispeva k zmanjševanju vpliva na okolje. Ker e‑mobilnost temelji na zeleni energiji ter zmanjšanju ogljičnega odtisa in hrupa, smo del voznega parka službenih vozil namenili okolju prijaznejšim, električnim in hibridnim vozilom ter e-polnilnicam.

Okoljska politika

V skupini KANSAI HELIOS dajemo prednost skrbi za okolje v celotnem delovanju in vrednostni verigi, pri čemer se zavedamo njegovega ključnega pomena za sedanje in prihodnje generacije.

Okoljska politika velja za vse subjekte znotraj skupine KANSAI HELIOS, vključno s podružnicami, oddelki, enotami in obrati po vsem svetu. Od vsakega zaposlenega se pričakuje, da bo spoštoval ta načela pri vsakodnevnem delovanju, pri čemer spodbujamo usklajenost naših poslovnih partnerjev, dobaviteljev in izvajalcev.

Okoljska politika skupine KANSAI HELIOS - PDF