[email protected]
01 722 40 00

Pravno obvestilo

Na spletni strani predstavljamo splošne informacije o podjetju Helios TBLUS d.o.o. in z njo povezanimi družbami, o poslovanju teh družb in njihovih proizvodih. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki velja za vsakogar, ki obišče to spletno stran.

Z uporabo spletne strani https://www.helios.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

 

 

Splošna pravila in pogoji

 

Helios TBLUS d.o.o. – Splošni pogoji poslovanja

Helios TBLUS d.o.o. – General terms & conditions

 

 

 

 

Podatki o podjetju

 

Naziv podjetja: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Krajši naziv podjetja: Helios TBLUS d.o.o.
Matična številka: 5043212000
Davčna številka: SI 45984794
Vložna številka: 10447300, Companies Register, District Court in Ljubljana
Sedež: Količevo
Poslovni naslov: Količevo 65, 1230 Domžale
Telefon: +386 (0)1 722 40 00
Fax: +386 (0)1 722 41 10
Kontakt: Kontaktirajte nas

 

 

 

Pravne informacije

 

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta https://www.helios.si.  Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletnem mestu https://www.helios.si so zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami in/ali s pravicami industrijske lastnine, katerih imetnica je družba Helios TBLUS d.o.o.  in/ali z njo povezane družbe. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu https://www.helios.si izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Prepovedana je vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani https://www.helios.si, predvsem za komercialne namene.

 

 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

 

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani https://www.helios.si, se lahko reproducira le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorski in sorodnih pravicah in/ali pravicah industrijske lastnine. Teh informacij in gradiv se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Helios TBLUS d.o.o. in/ali z njo povezanih družb.

Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine iz te spletne strani mora biti uporabljen znak Helios TBLUS d.o.o., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. Spletno mesto https://www.helios.si vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, pri čemer družba Helios TBLUS d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino in v zvezi s tem ne daje nobenih jamstev. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Helios TBLUS d.o.o. v celoti izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Helios TBLUS d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki, zato je priporočeno, da se uporabniki natančno seznanijo z njegovo vsebino ob vsakem obisku spletne strani https://www.helios.si. Uporaba spletne strani https://www.helios.si v nasprotju s tukaj navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran https://www.helios.si v nasprotju s tukaj navedenimi pravili, je v celoti sam odgovoren za svoja ravnanja.

 

 

Omejitev odgovornosti

 

Vse informacije in gradiva na spletni strani https://www.helios.si so informativne narave. Družba Helios TBLUS d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani https://www.helios.si, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost ter v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran https://www.helios.si in na tej strani objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Helios TBLUS d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Helios TBLUS d.o.o. ni odgovorna za škodo (vključno za tisto, ki jih povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani https://www.helios.si ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerekoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako ni družba Helios TBLUS d.o.o. odgovorna za kakršnekoli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani https://www.helios.si. Družba Helios TBLUS d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne https://www.helios.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.